border-address-top
Huisartsenpraktijk
't Kleenveld

Waversebaan 244
3050 Oud-Heverlee

Tel: 016/47.70.50
border-address-bottom

Info voor patiënten

 

GEWONE CONSULTATIES
Wij werken uitsluitend na afspraak. Bij acute problemen zullen wij U steeds zo snel mogelijk dezelfde dag verder helpen. Uw medisch dossier kan uiteraard geraadpleegd worden door alle artsen van de praktijk. Indien de arts van uw keuze niet beschikbaar is of geen uren meer vrij heeft, zal één van de andere artsen U graag verder helpen.

Voor een vlotte, efficiënte en kwaliteitsvolle praktijkvoering:

  1. Indien u een afspraak wenst voor twee personen, gelieve dit ook duidelijk te melden en twee afspraken te reserveren, hetzij telefonisch, hetzij via de website.
  2. Voor het invullen van allerhande attesten maakt U best een afspraak, hiervoor is immers tijd nodig voor inzage in het dossier.
  3. Wij leveren geen voorschriften af op telefonische aanvraag. Tijdens de consultaties worden voldoende voorschriften meegegeven tot het moment dat er terug een medisch onderzoek nodig is en de behandeling al dan niet zal bijgestuurd worden.
  4. Probeer steeds op tijd te komen, zoniet laat u andere mensen langer wachten. Indien u niet tijdig op de consultatie kan zijn, gelieve dan te annuleren, ten laatste 1 uur voor de geplande afspraak. Op deze manier kunnen wij andere mensen verder helpen.
  5. Per consultatie voorzien wij 15 minuten. Indien u denkt meer tijd nodig te hebben (bijvoorbeeld voor cardiogram, longfunctiemeting, invullen verzekeringsattesten, gesprek, kleine ingreep,...) gelieve dan telefonisch contact op te nemen.


HUISBEZOEKEN
Huisbezoeken kunnen alleen telefonisch worden aangevraagd op 016/ 47 70 50. Gelieve dit indien mogelijk voor 10u00 te doen. Huisbezoeken worden gereserveerd voor deze patiënten die owv. gezondheidsproblemen niet zelf naar de praktijk kunnen komen.Wij willen U motiveren om zoveel mogelijk zelf langs te komen: de omstandigheden voor onderzoek en behandeling zijn immers optimaal binnen de praktijkruimtes.

 

U kan in onze praktijk terecht voor zwangerschapsbegeleiding (alternerend met gynaecoloog) en gynaecologisch onderzoek hetgeen onder andere een uitstrijkje omvat.

Ook voor dermatologische problemen geven we graag advies. We beschikken over cryotherapie om onder andere wratten mee te behandelen.

Moet je een electrocardiogram laten maken (bvb preoperatief) kan dat in onze praktijk. 

We beschikken ook over een spirometer om een longfunctie-onderzoek uit te voeren.

Ook voor kleine heelkundige ingrepen kan je bij ons terecht.  Dit omvat het wegnemen van kleine huidletsels zoals moedervlekken en vetbolletjes. Ook een partiële nagelextractie bij een ingegroeide teennagel kan hier gebeuren. U dient hier telefonisch contact voor op te nemen.

We werken in onze praktijk samen met twee psychotherapeuten:Valentine Lemaigre en Kathy Verspreet. Je kan bij hen terecht na verwijzing van één van de huisartsen of rechtstreeks.  Alle info vind je op www.tkleenveld-psychotherapie.be

 

 

Personen die misbruik maken van deze agenda worden opgespoord en gerechtelijk vervolgd.
Alle patiëntgegevens zijn vertrouwelijk en worden enkel door de behandelende geneesheer gebruikt.

Created by Sanmax